Kontakt

 

Jenny Karlsson

Ledja 139

370 34 Holmsjö

 

072 702 51 77

 

JennyQarlsson@hotmail.com

Utbildning

  • Dille Gård Naturbruksgymnasium inriktning Islandshäst 3 år

- Ridledare, Svenska Islandshästförbundet

- Tappskokompetens

 

 

  • Utbildad Hovslagare

- Hovslagarutbildningen Travskolan Wången 2 år

 

- Grundläggande utbildning i skoning av hov inom normalvaiationen

samt teoretisk kunskap* av skoning med sjukbeslag

- Grundläggande utbildning i smide och olika sjukbeslag

 

- Mottog Mustads Stipendium för väl genomförd utbildning med bra

engagemang och god hästhantering

 

 

* Med anledning av Jordbruksverkets nya regler så får vi som utbildade hovslagare inte praktiskt sko eller åtgärda sjuka hovar. Detta ska en av Jordbrukverket Godkänd Hovslagare göra. Däremot har vi teoretiskt kunskap om hur det går till och har under utbildningen och under ledning av våra lärare, som i sin tur är godkända, fått göra vissa ingrepp.

 

* Tilläggsutbildningen som gör att jag kan ansöka om Godkännandet kommer jag förhoppningsvis att gå under 2017 eller 2018. Familjesituationen får avgöra!

 

Länkar

Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

www.dillegard.se

 

 

 

Travskolan Wången

 

www.wangen.se

- Yrkesutbildningar

 

Copyright © Jenny Karlsson 2014